RSS Feed Twitter Facebook

The Producers January 19 2016

The Producers January 19 2016

The Producers January 19 2016

Tinaguriang siyang “Ice Princess” dahil wala siyang sinasanto, kahit pa mga producers ng programa! Mapapalambot naman ni Christian ang kanyang puso. Silipin ang mundo sa likod ng mga camera, sa The Producers!

Watch The Producers January 19 2016 Below.


[indeed-social-media sm_list=’fb,tw,goo,pt,li,dg,tbr,su,rd,dl,ymail,gmail’ sm_template=’ism_template_1′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’true’ ]

Moving-animated-eyes-finger-pointing-down
I TYPE ang iba pang palabas na gustong mapanuod

Request and Comment Box

comments